Geodetické práce

v Kladně a okolí
Kontakty

Naše služby

Katastr nemovitostí

Geometrický plán - parcelace

Geometrický plán

Geometrický plán je grafickým podkladem pro zápis změn do KN., který se vyhotovuje vždy, když dojde ke změně, kterou je nutné zapsat a zakreslit do KN. Geometrický plán budete potřebovat při:

  • vyznačení budovy
  • vyznačení změny obvodu budovy
  • rozdělení pozemku
  • změny hranice pozemku
  • vyznačení věcného břemene
Vytyčení hranice pozemku

Vytyčení hranice pozemku

Vytyčení hranice pozemku je úkon, kdy se v terénu vyznačují lomové body hranice dle katastru nemovitostí. Podkladem pro vytyčení je především katastrální mapa. Označení lomových bodů v terénu se provádí předepsaným způsobem (plastovými mezníky, hřeby, kolíky). Vytyčení se může doplnit o geometrický plán na průběh zpřesněné hranice pozemků.

Digitální technická mapa ČR

Digitální technická mapa – DTM

Provádíme veškerá zaměření pro chystanou DTM ČR, která bude v provozu od července 2024. Výsledky zaměření budou poskytnuty ve formátu JVF DTM, který je potřebný pro vložení dat do DTM ČR. Stejně tak jsme schopni Vaše starší data přepracovat do formátu JVF DTM, aby byla připravena pro vstup do DTM ČR.

Mapové podklady pro projekty

Mapové podklady pro projekty

Zaměření pozemku pro stavbu RD, či mapový podklad pro rozsáhlejší projekt obsahuje: aktuální zákres hranic pozemku, zákres povrchových znaků inženýrských sítí, polohopisné a výškové zaměření stávajícího stavu pozemku s návazností na okolní situaci, (především dopravní), vrstevnice. Výstup standardně dodáme v digitální podobě v 2D i 3D DWG a PDF. Zvládneme zpracovat i s výstupy do nově připravované digitální technické mapy.

Inženýrská geodézie

Vytyčení staveb a terénních úprav

Vytyčení staveb a terénních úprav

Provádíme většinu vytyčovacích prací ve stavebnictví. Vytyčujeme malé stavby jako rodinné domy, tak i velké stavební projekty, všechny inženýrské sítě a liniové stavby. Pro vytyčení používáme moderní vybavení a technologie, které vždy zaručuje potřebnou přesnost.

Dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je součástí každé realizované stavby. U zakázek menšího rozsahu jako RD se nejčastěji jedná o DSPS dle rozsahu uvedeném ve stavebním povolení. DPSP se dále zpracovává na inženýrské sítě vždy v souladu s platnou směrnicí příslušného správce. Dokumentace skutečného provedení musí být vždy ověřena razítkem a podpisem úředně oprávněného zeměměřičského inženýra. Zvládneme zpracovat i s výstupy do nově připravované digitální technické mapy.

Zaměření a vytyčení inženýrských sítí

Inženýrské sítě – zaměření, vytyčení

Inženýrské sítě vytyčujeme a zaměřujeme na objednání zákazníka zpravidla do 1 týdne. Dále zpracováváme dokumentaci skutečného provedení dle platných směrnic příslušného správce IS. Vše Zvládneme zpracovat i s výstupy do nově připravované digitální technické mapy.

Geodetické práce – Ing. Tomáš Podpěra

 

S dlouholetou praxí v oboru a rodinnou tradicí se můžeme pyšnit jakožto spolehliví poskytovatelé geodetických služeb.

Přistupujeme k měření s precizností a rychlostí, která je pro nás samozřejmostí, a to s pozorností k detailům a zájmem o problematiku.

Naše praxe je podložena použitím nejmodernějších měřických přístrojů a softwaru, abychom zajistili, že naše služby jsou vždy na špičkové úrovni. Specializujeme se zejména na následující oblasti:

  • Katastr nemovitostí: Sestavujeme geometrické plány a provádíme vytyčování hranic pozemků, abyste měli přesný přehled o svých nemovitostech.
  • Mapové podklady pro projekty: Poskytujeme detailní mapové podklady, které vám pomáhají při plánování a realizaci vašich projektů.
  • Inženýrská geodézie: Specializujeme se na vytyčení staveb, dokumentaci skutečného provedení staveb a inženýrských sítí, abychom vám pomohli zajistit správný průběh vašich stavebních prací.
  • Digitální technická mapa ČR: Pomáháme vám získat přehled o digitální technické mapě České republiky, která je důležitá pro různé účely.

Jsme tu, abychom vám poskytli profesionální a spolehlivé geodetické služby. Ing. Tomáš Podpěra, Bc. Jan Podpěra a Jan Šíma jsou k dispozici, aby vám pomohli s vašimi potřebami v oblasti geodetie. Děkujeme za váš zájem o naši firmu a těšíme se na spolupráci s vámi.

Tým geodetkladno.cz s Tomášem Podpěrou
Tým geodetkladno.cz - Jan Podpěra

Kontakty

Geodet

Ing. Tomáš Podpěra

Adresa:

Horní 460

273 01 Kamenné Žehrovice

okres Kladno, Středočeský kraj

 

Telefon:

+420 605 240 672

E-mail:

podpera@geodetkladno.cz

IČO:

04482981

Všechna práva vyhrazena © 2024 – geodetkladno.cz